Regulamin i warunki korzystania z serwisu

Zasady korzystania z serwisu

INFORMACJE OGÓLNE

Stworzyliśmy poniższe zasady korzystania z serwisu, aby nasi użytkownicy lepiej zrozumieli, kim jesteśmy, jakie informacje zbieramy o nich, co robimy z tymi danymi i jakie są warunki korzystania z naszej strony internetowej oraz z naszego serwisu.

Aby skontaktować się z nami w jakiejkolwiek sprawie związanej z serwisem proszę wysyłać e-mail do : admin@polishhearts.com. Odpowiemy na niego w ciągu 48 godzin.

CZŁONKOSTWO

 1. Musisz mieć skończone osiemnaście lat aby zapisać się do serwisu Polish Hearts bądź korzystać z naszej strony internetowej. Przez używanie naszej Strony internetowej, poświadczasz, i zagwarantowujesz, że spełniasz przewidziane niniejszym Porozumieniem warunki.
 2. Porozumienie pozostaje w mocy zarówno kiedy jedynie korzystasz z naszej strony internetowej bądź też gdy jesteś już zarejestrowanym członkiem.(subskrybentem)
 3. Możesz wyrejestrować swoje członkostwo w każdej chwili używajać opcji w ustawieniach profilu.
 4. Polish Hearts usunie Twoje konto, w przypadku nieprzestrzegania zasad niniejszego Porozumienia, w powyższym przypadku nie będziesz upoważniony do jakiegokolwiek zwrotu pieniędzy bądź odszkodowania. W takim przypadku nawet, gdy członkostwo jest zakończone, to Porozumienie pozostaje w mocy.
 5. Strona internetowa jest stworzona wyłącznie dla osobistego użycia indywidualnych członków i nie może zostać użyta do innych celów ( np. handlowych marketingowych). Organizacje, przedsiębiorstwa, osoby prawne i osoby nie posiadające osobowości prawnej nie mogą stać się członkami i nie mogą korzystać z serwisu i strony Polish Hearts
 6. Nielegalne bądź nieupoważnione użycia naszej strony internetowej, w tym zbieranie danych zarejestrowanych użytkowników bądź ich adresów email członków, bądź wysyłania niezamawianego emaila będzie karane usunięciem konta i podjęciem odpowiednich kroków prawnych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Polish Hearts zastrzega sobie możliwość pobierania i przechowywanie na swoim serwisie informacji pozwalających na identyfikację osobistą jak i informacji nie zawierających takich danych.
 2. Nie - osobiście identyfikowalne dane / twój adres IP, twój typ przeglądarki sieci i wersja, liczba kolorów, które Twój ekran pokazuje, system z którego korzystasz, URL w jaki kliknąłeś, by dostać się tutaj / -jest zebrany automatycznie przez nasze serwery w momencie wejścia na stronę naszego serwisu.
 3. Dane pozwalające na identyfikacje / nazwa użytkownika i hasło, adres e-mailowy, zobowiązanie do przestrzegania warunków porozumienia , twoja płeć i płeć osoby, której szukasz / są zbierane gdy otwierasz profil, wykupujesz subskrypcje, bądź gdy wysyłasz wiadomości do innych użytkowników serwisu.
 4. Polish Hearts pobierze opcjonalnie i zamieści w profilu (jeżeli użytkownik wyrazi taką wolę): przyjęty nick, wiek, wzrost, budowę ciała, płeć, stan cywilny, opis siebie, opis osoby, którą chciałbyś poznać, fotografia siebie
 5. Polish Hearts zastrzega prawo do umieszczania plików typu Cookies na twoim komputerze przez witrynę, by zgromadzić informację pozwalające na płynne korzystanie z naszego serwisu.
 6. Polish Hearts zastrzega sobie możliwość używania podanych przez subskrybentów i niezarejestrowanych członków danych , by informować o przyszłych wydarzeniach albo ofertach związanych z uczestnictwem w naszym serwisie. Powyższa opcja jest ustawiona jako domyślna i może być każdorazowo zmieniona w edycji profilu.
 7. Wprowadzając w/w dane do serwisu potwierdzasz ich prawdziwość, wszelkie nieprawdziwe dane( wiek, płeć etc )lub dane kontaktowe lub wiadomości skierowane do innych uzytkowników w profilu usuwane, a użytkownik zostanie poinformowany o korekcji, zaś konta członków wprowadzające nieprawdziwe dane będą usuwane bez możliwości uzyskania odszkodowania za nie wykorzystany okres subskybcji.

WARUNKI KORZYSTANIA

 1. W przypadku rejestracji w serwisie Polish Hearts , przyjmujesz do wiadomości, że na mocy niniejszych zasad korzystania z naszego serwisu niedopuszczalne i zakazane jest :
  • zakładanie więcej niż jednego konta;
  • w profilu: podawanie prawdziwego adresu bądź danych, które pozwalały na twoją identyfikacje / telefon numer, e-mail itd /
  • zezwalanie innym osobę na korzystanie z twojego konta, przenoszenie twojego konta na inne osoby;
  • wyjawianie hasła innym osobom;
  • wysyłania wiadomości zawierające to samo bądź podobne sformułowanie do wielu różnych członków; / listy łańcuszki, spam etc /
  • użycie bądź wyrażenie zgody, na umieszczenie w celach niezgodnych z regulacjami niniejszego porozumienia (wstawianie bądź publikowanie):
  • materiałów chronionych prawem autorskim,
  • informacji handlowy audio, wideo albo plików muzycznych
  • materiałów, który narusza prawo jakiejś założonej jurysdykcji
  • nielicencjonowanego oprogramowania w tym w szczególności;
  • oprogramowania, które pomaga w albo promuje phreaking, hakowanie, IP parodystyczny;
  • pornograficznych materiałów bądź materiałów promujących dyskryminację albo animozję względem jakiejś osoby.
  • odsprzedaż, wynajem, dzierżawa albo inne handlowe użycie oferowanych przez nasz serwis usług bez naszej pisemnej zgody.
  • prowadzenie jakiejkolwiek działalności reklamowej, marketingowej, badawczej bez naszej pisemnej zgody.
 2. Polish Hearts zastrzega sobie prawo przeglądania i usuwania treści, zdjęć, profili subskrybentów nieprzestrzegających powyższych zasad , bądź naruszających porządek prawny, naruszające prawa osób trzecich , bądź mogące stwarzać zagrożenie dla pozostałych subskrybentów i niezarejestrowanych członków.
 3. Na mocy niniejszego porozumienia ponosisz wyłączną odpowiedzialność za publikowane i przesyłane do innych użytkowników treści.
 4. Umieszczając jakiekolwiek dane bądź materiały w naszym serwisie , zaświadczasz na podstawie niniejszych zasad korzystania z serwisu Polish Hearts. że posiadasz wyłączne prawa autorskie, aktualną licencje do korzystania, prawo do ich dystrybucji, bądź pisemną zgodę właściciela jakiegokolwiek zastrzeżonego prawa autorskiego materiału, znaków towarowych, prawnie chronionej informacji do dysponowania nimi.
 5. Zabronione jest wystawianie, rozprowadzanie, jakiegokolwiek zastrzeżonego prawa autorskiego, materiałów, znaków towarowych, albo innej chronionej prawnie informacji bez pisemnej właściciela takich własnościowych praw.
 6. Niedopuszczalne jest na mocy niniejszego porozumienia, jakiekolwiek nękanie innych członków i subskrybentów naszego serwisu/ kierowanie gróźb, bądź inne zabronione prawem działania/W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji zmuszeni będziemy podjąć odpowiednie kroki prawne.
 7. Nasz serwis nie rozstrzyga sporów pomiędzy poszczególnymi członkami i subskrybentami.
 8. Polish Hearts zastrzega sobie prawo do usuwania fotografii, które nie przedstawiaja osoby rejestrującej się lub głównej fotografii, która nie przedstawia w wystarczającym stopniu twarzy użytkownika.
 9. Na podstawie niniejszego porozumienia ponosisz wyłączną odpowiedzialność karna i cywilną za podejmowane przez siebie działania, nasz serwis informuje jednocześnie o ryzyku w zawieraniu kontaktów z poszczególnymi członkami.
 10. Profile, które zawierają link do innej lub innych stron nie zostaną zaakceptowane przez administratora.
 11. Administrator serwisu Polish Hearts zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich danych kontakotwych oraz linków do innych stron umieszconych w profilach uytkowników.
 12. Serwis Polish Hearts zastrzega sobie prawo do proponowania lub przenoszenia profili stworzonych na Polish Hearts do innych serwisów należacych do firmy Triginita Limited. Jednak użytkownik będzie mógł sam zdecydować czy pragnie zostać członkiem danego serwisu
 13. Rejestrując się w serwsie Polish Hearts wyrażasz zgodę na utworzenie Twojego profilu w aplikacji mobilnej Polish Tindo.
 14. Prezenty i wiadomości otrzymane od innych użytkowników przetrzymywane są w bazie danych przez okres 3 miesięcy od daty ich otrzymania.
 15. Fotografie par na stronie głównej muszą zostać zaakceptowane przez administratora serwisu. Obydwie osoby ze zdjęcia musza potwierdzić zgodę na umieszczenie danej fotografii wysyłajac e-mail na adres: admin@polishhearts.com. Zespół Polish Hearts zastrzega sobie prawo do odrzucenia fotografii.

WYŁĄCZENIA

 1. Polish Hearts na podstawie niniejszych zasad nie jest odpowiedzialne za :
  • jakąkolwiek niepoprawną bądź niedokładną zawartość zamieszczoną na naszym serwisie powstałą w związku z działaniem naszych użytkowników i subskrybentów, bądź tez wynikłą z wykorzystywanego przez nich oprogramowania.
  • zachowanie, (zarówno online lub offline), jakiegokolwiek użytkownika naszej strony internetowej bądź subskrybenta.
  • błędy, opuszczenia, przerwy, usunięcia, wady, opóźnienia w operacji albo transmisji, niepowodzenia linii transmisyjnej, kradzieży albo zniszczeniu, nieautoryzowany dostęp do konta członka lub subskrybenta.
  • jakiekolwiek problemów wynikłe z technicznego błędu jakiejś telefonicznej sieci albo linii, komputerowej i internetowej, serwerów albo dostarczycieli usług internetowych, wyposażenia komputera, oprogramowania, niepowodzenia emaila albo graczy z powodu technicznych problemów bądź przeciążenia Internetu lub jakiejkolwiek innej strony internetowej.
 2. Na podstawi e niniejszego porozumienia Polish Hearts nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty moralne i fizyczne powstałe w wyniku skorzystania z naszych usług, innych niż jako bezpośredni skutek naszego zaniedbywania.
 3. Polish Hearts nie gwarantuje również, że w trakcie korzystania z naszych usług spotkasz miłość twojego życia i nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek emocjonalne albo fizyczne cierpienie, którego możesz doznać w wyniku uczestnictwa bądź subskrypcji w naszym serwisie( w tym również w późniejszym okresie życia).

SUBSKRYPCJA

 1. Konto Premium lub VIP lub Premium-VIP można aktywować na okres jednego, trzech, sześciu, dwunastu miesięcy lub na nielimitowany dożywotni dostęp do serwisu. Dla wygody użytkownika subskrybcja w przypadku aktywacji limitowanej czasowo Konta Premium, VIP lub Premium-VIP, zostanie odnowiona automatycznie na ten sam okres w momencie wygaśnięcia poprzedniej. Z usługi tej można zrezygować w dowolnym momencie zmieniając ustawienia w zakładce: "Mój Profil". Subskrypcja zostanie skasowana automatycznie(nieodwracalnie) w momencie usunięcia konta przez użytkownika.
 2. Płatności za konto Premium, VIP oraz Premium-VIP nie podlegają zwrotom. Wyjatkiem od tego jest sytuacja kiedy serwis przestanie świadczyć Użytkownikowi usługi objęte pakietem Premium, VIP lub Premium-VIP. Kwota podlegająca zwrotowi odpowiada proporcji czasu kiedy usługa była świadczona w stosunku do całego okresu subskrypcji. Płatności nie podlegają zwrotowi w sytuacji złamania Regulaminu.
 3. Konto VIP posiada limit: możliwe jest dodanie stu(100) profili do listy VIP.

GOVERNING LAW

 1. Niniejsze zasady zostały sporządzone i zinterpretowane zgodnie z prawem USA, korzystając z naszych usług zgadzasz się na wyłączną jurysdykcję sądów na terenie USA w wszystkich sporach powstających bądź wiążących się z użyciem naszego serwisu.
 2. Użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do witryny z innych jurysdykcji prawnych robią tak w z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za zgodność swych działań z miejscowymi prawami.
 3. Na podstawie niniejszego porozumienia przyjmujesz do wiadomości, ze Polish Hearts może przekazać część uprawnień związanych z obsługą serwisu innym podmiotom.
 4. Niezgodność z prawem bądź niewykonalność któregokolwiek z punktów niniejszych zasad nie wpływa na ważność i obowiązywanie pozostałych punktów porozumienia.
 5. Polish Hearts zastrzega możliwość zmiany bądź uzupełnienia powyższych warunków świadczenia usług w każdej chwili. Polish Hearts zobowiązuje się zawiadomić o terminie i kształcie takich poprawek na witrynie naszego serwisu.
 6. W momencie ogłoszenia w w/w sposób niniejsze zmiany warunków obowiązują niezwłocznie i wywierają automatyczny skutek. Tak zmienione warunki zmieniają i zastępują wszystkie poprzednie porozumienia wiążące się z świadczeniem przez Polish Hearts usług.
 7. Reklamacja musi być złożona drogą elektroniczną i wysłana pocztą elektroniczną na adres email admin@polishhearts.com gdzie zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji.
 8. Niniejsze zasady (porozumienie) jest wyraźnie wyłączone i nie stosuje się do nich regulacji Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (1980) [CISG]

Operator serwisu Polish Hearts:

Odział w Stanach Zjednocznych: Triginita LLC, 30 N Gould St., Ste 3823, Sheridan, WY 82801, Wyoming USA.


Regulamin korzystania z usług Konta Premium z Gwarancją w serwisie Polish Hearts

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Usługa Konta Premium z Gwarancją serwisu Polish Hearts zwaną dalej "Administratorem".
 2. Konto Premium z Gwarancją jest rozbudowaną o pakiet dodatkowych usług wersją konta standardowego. Usługa Konta Premium z Gwarancją jest odpłatna i udostępniania na wskazany w ofercie okres abonamentu. Celem aktywacji Konta Premium z Gwarancją należy zarejestrować się w serwisie Polish Hearts, a następnie dokonać opłaty za usługę Konta Premium z Gwarancją.
 3. Niniejszy Regulamin łącznie z Regulaminem konta standardowego (http://www.polishhearts/pl/content/disclaimer/) określa zasady korzystania z usługi Konta Premium z Gwarancją, zakres odpowiedzialności Serwisu i Administratora oraz informacje porządkowe.
 4. Przed zakupem usługi należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz regulaminu konta standartowego. Wykupując usługę Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią obu Regulaminów i akceptuje wszystkie ich postanowienia. Reklamacje wynikające z nieznajomości treści obu Regulaminów nie będą rozpatrywane.
 5. Słownik pojęć, które będą używane w dalszej części regulaminu.
  • Użytkownik – osoba korzystająca z portalu Polish Hearts,
  • Administrator – osoba zarządzająca portalem Polish Hearts
  • Konto standartowe– nazwa użytkownika oraz hasło tworzone automatycznie przy wypełnieniu formularza tworzenia konta w portalu Polish Hearts, umożliwiające zarządzanie profilem użytkownika.
  • Konto Premium z Gwarancją – nazwa użytkownika oraz hasło tworzone w portalu Polish Hearts, po uprzednim zamówieniu usługi przez właściciela Konta, umożliwiające korzystanie przez Użytkownika posiadającego Konto Premium z Gwarancją z szeregu poszerzonych lub dodatkowych usług Serwisu przyznawanych doraźnie lub okresowo przez okres wykupienia usługi nie krótszy niż rok, w tym otrzymanie gwarantowanej usługi.
  • Gwarantowana usługa – gwarancja możliwości poznania użytkownika Serwisu Polish Hearts o profilu najbardziej zgodnym z preferowanym profilem użytkownika konta Premium z Gwarancją z prawem do otrzymania całości zwrotu wniesionej opłaty za wykupienie konta Premium z Gwarancją w przypadku jej nie realizacji rozumianej jako każdorazową wymianę danych kontaktowych  Użytkownika konta Premium z Gwarancją z osobą wskazaną w § 2 pkt. 2 niniejszego  regulaminu w okresie trwania usługi.

§ 2. Zakres usługi i warunki użytkowania Konta Premium z Gwarancją

 

 1. Przez wykupienie dostępu do Konta Premium z Gwarancją Użytkownik otrzymuje gwarancję poznania partnera w ciągu czasu trwania abonamentu konta Premium z Gwarancją. Użytkownik zobowiązuje się do wysłania w podanym czasie 10 (dziesięciu) unikalnych wiadomości do użytkowników Serwisu Polish Hearts, w okresie 1 tygodnia (7 dni) przez okres 26 tygodni, co stanowi ogólną liczbę 260 unikalnych wiadomości w okresie 6 miesięcy kalendarzowych.
 2. Przez wiadomości rozumiemy wiadomości wysyłane wewnątrz serwisu Polish Hearts, a służące do wzajemnej komunikacji między użytkownikami serwisu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do dodania co najmniej 3 (trzech) fotografii (ze swoim wizerunkiem umożliwiających rozpoznanie jego twarzy) w ciągu tygodnia od zakupu konta Premium z 6 miesięczną Gwarancją. Dodatkowo zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich pól formularza w profilu.
 4. W ramach 6 miesięcznej gwarancji na konto Premium lub VIP+Premium, użytkownikowi przysługuje darmowe konto Premium+VIP na okres 6 miesięcy w przypadku upływu okresu określonego w §2 pkt.1 niniejszego regulaminu oraz wysłania wskazanej w §2 pkt.1 niniejszego regulaminu ilości unikalnych wiadomości i braku realizacji gwarantowanej usługi, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w §2 pkt. 5 niniejszego regulaminu.
 5. Gwarancja jest ważna i wykonalna pod warunkiem, że użytkownik serwisu wyśle miesięcznie minimum 5 wiadomości do 10 różnych użytkowników lub odpowie na 10 wiadomości od 10 różnych użytkowników lub kombinację obydwu możliwości.
 6. Roszczenia wynikające z 6 miesięcznej gwarancji można zgłaszać najpóźniej na 7 dni od daty wygaśnięcia zakupionego konta Premium lub VIP+Premium
 7. Prawo zwrotu opłaty wskazanej w § 2 pkt. 4. nie przysługuje w przypadku każdorazowego przekazania przez użytkownika Konta Premium z Gwarancją osobie wskazanej w § 2 pkt. 2 niniejszego regulaminu danych kontaktowych –rozumianych jako ( podanie jakichkolwiek danych umożliwiających nawiązanie kontaktu np. adresu e­mail, nr telefonu, komunikatora, adresu domowego etc.)
 8. Konto Premium z Gwarancją jest aktywowane na okres zdefiniowany w abonamencie nie krótszy niż 6 miesięcy.
 9. Po zakończeniu okresu wykupienia Konta Premium z Gwarancją ustawienia konta Użytkownika zostają przywrócone do ustawień konta standardowego. Treści i ustawienia związane z dodatkowymi funkcjami w Użytkownika nie są zapamiętywane.
 10. Do każdego zamówienia usługi Konto Premium z Gwarancją generowane jest potwierdzenie. Informacja o potwierdzeniu wysyłana jest na adres e­mail Użytkownika podany podczas rejestracji w serwisie Polish Hearts oraz dostępna w profilu Użytkownika.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie.
 12. Serwis Polish Hearts. nie ingeruje w sprawy prywatne użytkowników i nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami Serwisu. Wszelkie nieporozumienia między sobą użytkownicy rozwiązują samodzielnie.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do moderacji (tj. przesuwania z galerii publicznej lub do usuwania z serwisu) zamieszczonych fotografii oraz treści niezgodnych z Regulaminem użytkowania Serwisu Polish Hearts
 14. Administrator nie gwarantuje bezusterkowego działania Konta Premium z Gwarancją, jednak dołoży wszelkich starań mających na celu minimalizację zakresu i uciążliwości ewentualnych usterek.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do informowania użytkowników Konta Premium z Gwarancją za pomocą wiadomości wysyłanych na podany podczas rejestracji adres e-mail informacji o pozostałych usługach związanych z posiadaniem Konta Premium z Gwarancją na Serwisie Polish Hearts.
 16. Serwis Polish Hearts zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. O wszelkich zmianach Regulaminu użytkownicy zawiadamiani będą na wskazane przy rejestracji adresy e-mail.
 17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 18. Poprzez założenie konta Premium z Gwarancją użytkownicy oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i akceptują zawarte w nim uregulowania.
 19.